Tuesday, 31 October 2017

Form 4. 19 We were in the playground (Vocabulary)

For students of the fourth (4-th) form.
"Fly High 3"

Unit 19 We were in the playground

cry           [kraɪ] плакати

nurse       [nɜ:s] медсестра

Form 3. My Project "A Giant" ("Fly High 2". Sally's Story: Jane and the Giant")

For students of the third (3-rd) form.
"Fly High 2"
Sally’s Story: Jane and the giant
My Project
"A Giant"


Form 3. "Fly High 2". Sally’s Story: Jane and the giant (Vocabulary)

For students of the third (3-rd)  form.
Let's learn new words.
"Fly High 2"
Sally’s Story   
Jane and the giant
giant             [′dӡaiənt]    велетень

Knock Knock, Trick Or Treat | Halloween Songs & More | Super Simple Songs

Kids vocabulary - Halloween - Halloween monster costumes - English educa...

Form 4. Past Simple Tense be - was / were: Fun & Interactive English Grammar ESL...

Saturday, 28 October 2017

My Certificates of Completion (ELT Webinar Series, Fall 2017)

My Webinar Certificates
"Practical Techniques for Teaching Culture 
in the Classroom"
with Joe McVeigh

Tuesday, 24 October 2017

ABC Phonics Alphabet - Letter A to Z | Learning English for kids | Colle...

My Webinar Certificates (ELT Webinar Series, Fall 2017)

"Language Learning: Seven Steps to Critical and Creative Thinking"
The webinar was very useful for teachers.
There were lots of helpful suggestions about what to do in a particular situation!
Dr. Ken Beatty has a lot of brilliant ideas!!!

My  Webinar Certificate

Friday, 20 October 2017

Forms 3 - 4. Present continuous tense

Form 4. "Olimpus" (Autumn Session)

For students of the fourth (4-th) form.

Предметні олімпіади "Олімпус" 

4 клас

Інститут Розвитку Шкільної Освіти (ІРШО) 
організовує предметні олімпіади Олімпус 
для школярів на різному рівні знань.
 Олімпіади вносять різноманітність 
у систему занять, є цікавим доповненням
 при освоєнні  освітніх програм, 
а також є зовнішнім джерелом 
оцінки рівня знань учнів.
  • 17.11.2017 року–англійська мова (4 клаc)
Архів завдань
         Англійська мова – осіння сесія
       Осіння сесія Олімпіади Олімпус 
з англійської мови проводиться для учнів 
45, 6, 7, 8, 9, 10, 11 класів. 
Тест олімпіади складається з 30 завдань
До кожного з них запропоновано 
4 варіанти відповідей. 
   В тестах осінньої сесії одна, дві, три
або всі відповіді можуть бути  
правильними,
 а може і не бути правильного варіанту.

    Тестові завдання до олімпіади з англійської мови 
складені  кваліфікованими  педагогами 
з багаторічним досвідом роботи. 
Цікаві тести подарують учневі задоволення 
від виконання  завдань та одночасно дозволять 
перевірити свої знання,  мовні навички 
і розширити  словниковий запас. 
Форма тесту допоможе учням познайомитися 
із сучасною методикою перевірки знань. 

   Олімпіада з англійської мови 
перевіряє вміння учнів вдумливо читати, 
спілкуватися, знання лексики та граматики. 
Також вона дозволяє урізноманітнити заняття
 і є зовнішнім джерелом оцінки рівня знань учнів.

Thursday, 19 October 2017

Form 3. "Fly High 2". 24 Are they sleeping? (Vocabulary)

For students of the third (3-rd) forms."Fly High 2"
24  “Are they sleeping?”
Are you reading?
Yes, I am.                

 Are you writing?
   No, I’m not.

 Are you sleeping, Tag?

     No, I’m not.
Let's learn new words.
dream        [dri:m]        сон, бачити сон
noise           [nɔiz]          шум
eat              [i:t]             їсти

Thursday, 5 October 2017

Семінар учителів англійської мови в Червоноградській загальноосвітній школі І ступеня 11


Семінар учителів англійської мови 
У четвер, 05.10.2017 року, в Червоноградській загальноосвітній школі І ступеня №11 відбувся семінар вчителів англійської мови на тему «Особливості навчання англійської мови у початковій школі». Гостинно зустріла наша школа педагогів Червонограда, Соснівки та Гірника.
До уваги присутніх була запропонована презентація роботи вчителів англійської мови Галини Василівни Нечипор та Олесі Миколаївни Романюк.

Form 4. "Fly High 3". 17 Trumpet is stronger (Vocabulary)

For students of the fourth (4-th) form.

Let's learn new words. 

"Fly High 3" 

17  Trumpet is stronger 


Vocabulary


team [ti:m]команда

heavy [`hevɪ] важкий

Form 3. Our Contest "Have Fun With Fly High"

 Our Contest 
"Have Fun With Fly High"
(Form 3. "Fly High 2")
            It was an unusual day in our Primary School № 11  
 in Chervonohrad!!!
      The   contest "Have Fun With Fly High" was held on the fifth of October in the Primary School № 11 in Chervonohrad 
(teachers of English: Halyna Nechypor, Olesia Romaniuk).

       "Have Fun With Fly High" is a motivating contest 
for young learners that integrates a variety of practice activities, songs, games and role play activities, skills in a fun and engaging way!!!

We had a good time at our contest for students of the third forms "Have Fun With Fly High"!!!
Our students took an active part in the contest!!!

Wednesday, 4 October 2017

Forms 1A, 1B, 1C. At Our English Lesson...

Form 1. At Our English Lesson...
Learn colours and numbers.
"Fly High 1"
Form 1 A
                            Our students like 
singing songs and acting.
                A Song "Five Yellow Bananas!"

Monday, 2 October 2017

Form 3. "Fly High 2". 21 I'm playing a game (Vocabulary)

For students of the third (3-rd) form.
Let's learn new words.
"Fly High 2"
21   I'm playing a game
play                  [plei]                   грати
read                 [ri:d]                   читати